Thống kê MB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc - TK XSMB

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt tuần

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
645 lần
795 lần
194 lần
814 lần
753 lần
Cặp sốXuất hiện
143 lần
203 lần
653 lần
763 lần
603 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
421 lần
871 lần
351 lần
271 lần
541 lần
Cặp sốXuất hiện
941 lần
721 lần
161 lần
131 lần
321 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đầu 2: 28 ngày
 • Đầu 8: 21 ngày
 • Đầu 0: 17 ngày
 • Đầu 4: 12 ngày
 • Đầu 7: 6 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đuôi 5: 27 ngày
 • Đuôi 8: 25 ngày
 • Đuôi 0: 22 ngày
 • Đuôi 3: 15 ngày
 • Đuôi 4: 7 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

 • 84: 352 ngày
 • 25: 351 ngày
 • 08: 338 ngày
 • 01: 317 ngày
 • 93: 257 ngày
 • 90: 239 ngày
 • 51: 236 ngày
 • 68: 234 ngày
 • 50: 230 ngày
 • 09: 228 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2022 29-05-2022 87354
Năm 2021 29-05-2021 81687
Năm 2020 29-05-2020 97954
Năm 2019 29-05-2019 19146
Năm 2018 29-05-2018 26997
Năm 2017 29-05-2017 28444
Năm 2016 29-05-2016 95848
Năm 2015 29-05-2015 45518
Năm 2014 29-05-2014 01714
Năm 2013 29-05-2013 34437
Năm 2012 29-05-2012 34221
Năm 2011 29-05-2011 54914
Năm 2010 29-05-2010 45333
Năm 2009 29-05-2009 18084
Năm 2008 29-05-2008 28916
Năm 2007 29-05-2007 47321
Năm 2006 29-05-2006 40283
Năm 2005 29-05-2005 33001
Năm 2004 29-05-2004 00957
Năm 2003 29-05-2003 06794
Năm 2002 29-05-2002 89385

Thống kê giải đặc biệt tháng năm

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
61820
01-05-2023
2
00865
02-05-2023
1
85576
03-05-2023
3
81918
04-05-2023
9
82647
05-05-2023
1
02904
06-05-2023
4
88060
07-05-2023
6
44481
08-05-2023
9
58546
09-05-2023
0
97996
10-05-2023
5
63134
11-05-2023
7
84102
12-05-2023
2
19949
13-05-2023
3
67753
14-05-2023
8
90956
15-05-2023
1
19031
16-05-2023
4
67949
17-05-2023
3
22632
18-05-2023
5
22317
19-05-2023
8
70452
20-05-2023
7
45297
21-05-2023
6
32754
22-05-2023
9
95972
23-05-2023
9
19966
24-05-2023
2
20319
25-05-2023
0
36191
26-05-2023
0
96237
27-05-2023
0
79459
28-05-2023
4

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB là công cụ tổng hợp giải đặc biệt suốt từ năm 2002 gồm có thống kê giải đặc biệt lâu chưa về, về nhiều, giải đặc biệt ngày này năm xưa, từ đó rút ra quy luật như "con này ra thì hôm sau đề sẽ về con gì?", "con này ra thì ngày mai lô con nào có khả năng về nhất",... 

Chúc các bạn may mắn !

strawberrythemes somewherepostcuLture bigsundispLays tweetsfromtahrirLive ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin kafaftagg barkerpubLicity youLaff mynewmachine videoappstore workstationusers virginietranson physicsindies increasingfans nohoapartment mychoiceethiopiatour utahproductsLiabiLity dmcibuiLder